Agrowiz

מערכת ERP לניהול קו ייצור ביולוגי

אפליקציה מאפשרת לנהל מלאי, ספקים ולקוחות. קבלת דיווח על ייצור וצריכה,  הגדרת התראות וניהול משימות, מעקב ושליטה על קו הייצור.