BaliFood

אפליקציית אוכל חברתית לניהול וייבוא מתכונים לאפליקציה באמצעות צילומים ושמירה מאתרים. 

מסך פיד לשיתוף מתכונים וצילומים, אפשרות לשמירת מתכונים מהפיד.

המסעדה החברתית – פותחים קבוצת מוזמנים, מעלים תפריט משותף לארוחה, בו כל אורח מביא פריט מסוים מהתפריט. צ’אט ייחודי למשתתפי הארוחה, שיתוף תמונות פרטי למשתתפי הארוחה, מתן ציונים לכל פריט בארוחה. 

תזכורות והתראות למשתתפי הארוחה ולשיתוף מתכונים בפיד.

ניהול החברים שלי, יבוא חברים מפייסבוק, שיתוף על פייסבוק ואינסטגרם.

1
9
8
7
6
5
4
3
2