אפליקציה עסקית לווב, PC ו MAC. 

האפליקציה מאפשרת למשתמש לחפש באופן אוטומטי באתרים שונים לפי פרמטרים לחיפוש לייצור דו”ח מפורט. המערכת מחברת את הלקוחות, מנהל המשרד ועובדי המשרד על פי תהליכים עסקיים ברורים, כגון: הזמנת דוח במערכת ע”י הלקוח, ניהול הדוחות לביצוע וניהול האתרים הזמינים לחיפוש באתר ע”י מנהל המערכת, יצירת הדוחות בעזרת חיפוש אוטומטי באתרים הזמינים במערכת לחיפוש ע”י העובדים ועוד.

המערכת מאפשרת הוספת אתרים לחיפוש אוטומטי באופן דינמי ע”י מנהל המערכת.

1 copy
4
3
2