Dealiver

רשת חברתית עבור סוכני נדל"ן ומשקיעים

אפליקציה אשר מאפשרת לסוכני נדל”ן ולקהילת המשקיעים שלהם לקיים אינטראקציה בדרך יעילה ועם דיסקרטיות. סוכנים יכולים לפרסם בפני משקיעים עסקאות ולקבל משוב מהמשקיעים