Dealiver

אפליקצית מובייל שהיא רשת חברתית לסוכני נדל”ן ולקהילת המשקיעים לתקשורת יעילה ודיסקרטית.

הסוכנים מנהלים את קהילת המשקיעים שלהם באפליקציה ומשתפים איתם עסקאות מעניינות, המשקיעים מנהלים את סוכני הנדל”ן והעסקאות שלהם.

האפליקציה מאפשרת תקשורת בין המשקיעים לסוכני הנדל”ן לייעול התהליכים לסגירת עסקאות.

1
8
7
6
5
4
3
2