Frateit

אפליקציית ווב לניהול מכרזים בין חברות שילוח בינלאומיות לעסקים הצריכים שירות זה. האפליקציה מאפשרת לעסק לפתוח מכרז לקבלת שירות משלוח מסויים, הזנת כל פרטי המשלוח, מעקב אחרי קבלת הצעות ובחירה בהצעה הזוכה.

האפליקציה מאפשרת לנותני שירות משלוחים להגיע לכל המכרזים הפתוחים, לתת הצעה למכרז, לשפר הצעה במכרז.

לאחר סגירת המכרז עם הצעה זוכה, נפתחת הזמנה משלוח לעדכון ומעקב אחרי החבילות עד לאספקתן ביעד.

3
11
10
9
8
7
6
5
4
2
1

פאנל ניהול​י

3
4
1
2