Galcon

אפליקציית ווב ואפליקציית מובייל לניהול מערכות ההשקייה לערים ושדות חקלאיים.

האפליקציה מאפשרת למשתמש:

    • לנהל אוסף של בקרים השקייה מתקדמים
    • לקבל התראות
    • לנהל תוכניות השקייה מתקדמות בבקר הממוקם בשדה או בעיר

בנוסף, האפליקציה מאפשרת ניהול תוכניות שונות לברזים שונים, ניהול דישון, ניהול תזמוני השקייה למקרים שונים, ניהול כמויות מים, תמיכה ביחידות מידה שונות (מטרית, אימפריאלית) והתראות בזמן אמת.