Galcon

אתר ואפליקציה- פיתוח לחקלאות של מערכת ההשקיה GSI

מערכת בקרים הכוללת מגוון תוכניות הניתנות לשליטה כגון: דישון, אחוזי השקיה, מדידה וזמן. האפליקציה והאתר משמשים ככלי נוח לניהול פרויקטים עם אפשרויות מגוונות. אפליקצית גלקון מתאימה ל-IOS ואנדרואיד.