Local Story

אפליקצית מובייל שמאפשרת לשתף סיפורו של מקום, ארגון או אישיות, באמצעות רצף כרונולוגי של אירועים המסודרים על גבי ציר זמן.

האפליקציה מאפשרת הוספת קטעי וידאו, קטעי ארכיון, תמונות ותגובות.

זהו ציר זמן דינמי ומתפתח המציג את אירועי העבר וההווה, שמהווה חלון ראווה דיגיטלי נגיש לכל גולש.

1
10
9
8
7
6
5
4
3
2