Local Story

פלטפורמה שיתופית

אפליקצית מובייל המאפשרת לספר סיפורו של מקום, ארגון או אישיות, באמצעות רצף כרונולוגי של אירועים המסודרים על גבי ציר זמן. בנוסף האפליקציה מאפשרת הוספת קטעי וידאו, קטעי ארכיון, תמונות ותגובות. זהו ציר זמן דינמי ומתפתח, המציג את אירועי העבר וההווה, ומהווה חלון ראווה דיגיטלי נגיש לכל גולש.