עברית לתיכון - מט״ח

אפליקציית מובייל המשמשת את המרכז לטכנולוגיה חינוכית.

האפליקציה מיועדת להכנה לבגרות בלשון לתלמידי תיכון. 

באפליקציה ניתן לגשת לקטגוריות מבחנים שונות, לענות על שאלות רב ברירה, מצא את, השלמת משפטים ועוד.

המשתמש יכול לתרגל ולהיבחן באפליקציה, המשתמש מקבל ציון לכל שאלון וסיכום ציונים לכל קטגוריה. המשתמש מקבל פידבק לגבי תשובות נכונות ותשובות לא נכונות לשיפור הידע.

מנהלי המערכת הם אנשי תוכן האחראים להזנת השאלות במערכת ועדכונם בעת הצורך. מערכת דוחות לניתוח תשובות התלמידים. שליחת התראות למשתמשי האפליקציה.