Scale with a twist

אפליקציית מובייל לשקילה יומית ידידותית

אפליקציית מובייל מתממשקת למשקל אלקטרוני מבוסס Bluetooth

האפליקציה מתווה תכנית שקילה יומית למשתמשים המעוניינים להתמיד בתוכנית מעקב אחרי משקל גופם.

האפליקציה מאפשרת התאמה של הנראות שלה ואופי המסרים אותה היא משקפת למשתמשי המערכת.

המשתמש מקבל תוכנית שקילה יומית במסגרתה הוא נשקל במשקל אלקטרוני המתחבר ישירות לאפליקציה המאפשר מעקב מדויק ופשוט.

טכנולוגיות

אפליקציית מובייל היברידית – React Native

ממשק ניהול אינטרנטי – React

שירותי צד שרת – NodeJS

1
5
4
3
2